Gymnázium - Hudební výchova » Hudební nauka 4. díl

Hudební nauka - 4. díl

Hudební nauka Klíček 4
- pracovní učebnice hudební teorie - 4. díl

Celobarevná hudební publikace pro ZUŠ a ZŠ. Publikace je určena pro 4. a 5. ročník ZUŠ a víceletá gymnázia.
Čtyřdílná série pracovních učebnic hudební teorie na sebe volně navazuje. Vyučující HV mohou zvolit výběr a množství látky, se kterou studenty seznámí v rámci hodin hudební výchovy

 

Obsah: Tónová soustava; Notopis; Rytmus, takt; Posuvky, enharmonické tóny; Intervaly; Základní rozdělení stupnic; Diatonické stupnice; Moderní stupnice durové a mollové; Staré = církevní stupnice; Chromatická a celotónová stupnice;  Zvláštní stupnice; Tónina, akord; Akordy a jejich rozdělení;  Durový a mollový kvintakord; Zmenšený a zvětšený kvintakord;  Septakordy a nónový akord; Přehled základních tvarů akordů; Akordické značky; Obraty akordů; Akordické značky obratů akordů; Základy harmonie;  Harmonizace melodie;  Hudební pojmy v harmonii; Hudební názvosloví; Tempo;  Artikulace; Hudební výraz, technika hry; Dynamika, Melodické ozdoby; Značky pro opakování; Hudební obory.

- rozměry: A4
- počet stran: 48
- obálka: celobarevná laminovaná
- vazba: brožováno

- ISBN : 978-80-907578-7-5
- Autor: Eva Šašinková

- žánr: hudba, vzdělání

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.