Hudební publikace pro děti

 

„NOVÁ HUDEBNÍ ŠKOLA“ projekt uceleného hudebního vzdělání pro děti od nejútlejšího dětství.

Na základě mnohaleté aktivní hudební praxe a dlouholetých zkušeností práce s dětmi, jsem se již v  roce 2014 rozhodla pro vytvoření uceleného výukového programu hudebního vzdělání pro děti od nejútlejšího dětství.Věřím,že projekt „Nová hudební škola“ přinese dětem i jejich vyučujícím  nejen ucelený systém a pořádek v chápání hudební teorie,ale i radost z práce,neboť je založen od počátku na přirozeném vnímání hudby.

Klíček je malý chlapeček,který dětem pomáhá a vysvětluje  hravou formou  hudební pojmy. První publikací byl pracovní sešit Hudební výchova pro MŠ s názvem „Jak se narodila písnička“. Následně  vyšlo pokračování - 2.díl pracovního sešitu s názvem „Já jsem muzikant“. Obě publikace vycházely od roku 2016 pod názvem „Hudební výchova pro malé muzikanty“. Tyto dva tématické sešity se dočkaly v roce 2020 zcela nového zpracování. Dvě nové publikace, které na sebe volně navazují, obsahují Hudební základy pro děti předškolního a mladšího školního věku. 1. díl s názvem "HUDEBNÍ VÝCHOVA PRO MALÉ MUZIKANTY" seznámí děti s lidovou písní a s notovým zápisem - notou, notovou osnovou, notovým klíčem a taktovým označením. 2. díl nese název "HUDEBNÍ NÁSTROJE PRO MALÉ MUZIKANTY". děti se dozví, jak vznikly první hudební nástroje, jaké nástroje používáme v současné době a podle čeho je rozdělujeme do skupin.

Jednou z prvních publikací byla také pracovní učebnice „KLÍČKŮV NOTÝSEK“. Děti se opět setkávají s Klíčkem,který je seznamuje s novými pojmy a řeší s nimi různé úkoly. Sešit obsahuje základy hudební teorie. Děti se hravou formou učí vnímat hudbu. Učebnice je vhodná pro I. stupeň ZŠ a jako odborná učebnice pro PHV na ZUŠ.

V roce 2017 vyšel doplňkový pracovní sešit k učebnicím s názvem „NOTOPÍSANKA“. V roce 2019 k této publikaci přibyl druhý díl- NOTOPÍSANKA 2. Děti se v těchto publikacích naučí, jak se správně píší noty, pomlky a notový klíč, v sešitě najdou i spoustu úkolů , na kterých si mohou hravou formou upevnit všechny své vědomosti a dovednosti, které se naučily.

Uceleným programem v edici „Nová hudební škola“ jsou pracovní učebnice s názvem „KLÍČEK HUDEBNÍ NAUKY“. Doposud vyšly tři z pěti plánovaných dílů. Tyto pracovní učebnice budou splňovat základní kritéria pro výuku hudební nauky na ZUŠ. Také jsou základními učebnicemi hudební teorie pro ZŠ a střední školy. Hlavním cílem publikací Nové hudební školy je vychovat s dětí opravdové muzikanty, kteří  neumí jen hrát či zpívat,ale ví co hrají,zvládnou sami písničku zahrát a zapsat a především umí používat hudební nauku nejen teoreticky ,ale i prakticky.

Věřím, že tento projekt pomůže dětem, aby se naučily vnímat hudbu naplno a prostřednictvím hudby pak základní lidské a životní hodnoty. Nenaučíme se číst a psát, pokud již od útlého dětství neslyšíme své rodiče mluvit, pokud se nenaučíme vnímat slova, poznávat je  a vyslovovat. Tak je to i s hudbou a jejím vnímáním.

MgA. Eva Šašinková
autorka projektu „Nová hudební škola“

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.