Hudební publikace pro děti

Vydané hudební publikace pro děti               

Pracovní sešity pro MŠ:

Hudební výchova
pro malé muzikanty 1
- Jak se narodila písnička
Hudební výchova pro malé muzikanty 2
- Já jsem muzikant

 

 

Připravujeme:

Hudební omalovánky
- Písničky o zvířátkách
- Písničky o lidech
- Písničky o hudebních nástrojích

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na základě mnohaleté aktivní hudební praxe a dlouholetých zkušeností práce s dětmi, jsem se v roce 2014 rozhodla pro vytvoření nového výukového programu hudebního vzdělání pro děti od nejútlejšího dětství. Projekt nazvaný „Nová hudební škola“ měl přinést dětem i jejich vyučujícím systém a pořádek v chápání hudební teorie, ale též radost a zábavu při výuce teorie, jejíž výklad je založen na přirozeném vnímání hudby.

První publikací byl pracovní sešit Hudební výchova pro MŠ s názvem „Jak se narodila písnička“. Následně vyšlo pokračování - 2.díl pracovního sešitu s názvem „Já jsem muzikant“. Obě publikace vycházely od roku 2016 pod názvem Hudební výchova pro malé muzikanty. Tyto dva tematické sešity se dočkaly v roce 2020 zcela nového zpracování.

Dvě nové publikace, které na sebe volně navazují, obsahují Hudební základy pro děti předškolního a mladšího školního věku. Publikacemi děti provází malý chlapeček Klíček, který dětem pomáhá a vysvětluje hravou formou  hudební pojmy.

1. díl s názvem HUDEBNÍ VÝCHOVA PRO MALÉ MUZIKANTY seznámí děti s lidovou písní a s notovým zápisem, notou, notovou osnovou, notovým klíčem a taktovým označením. 2. díl nese název HUDEBNÍ NÁSTROJE PRO MALÉ MUZIKANTY. Děti se dozví, jak vznikly první hudební nástroje, jaké nástroje používáme v současné době a podle čeho je rozdělujeme do skupin.

Hlavním cílem všech publikací Nové hudební školy je vychovat s dětí opravdové muzikanty, kteří  neumí jen hrát či zpívat, ale ví co hrají, zvládnou písničku zahrát a zapsat a především umí používat hudební nauku nejen teoreticky, ale i prakticky.

Věřím, že tento projekt pomůže dětem, aby se naučily vnímat hudbu naplno a prostřednictvím hudby pak základní lidské a životní hodnoty. Nenaučíme se číst a psát, pokud již od útlého dětství neslyšíme své rodiče mluvit, pokud se nenaučíme vnímat slova, poznávat je  a vyslovovat. Tak je to i s hudbou a jejím vnímáním.

MgA. Eva Šašinková (autorka publikací)

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.