Hudební výchova / Hudební nauka

Vydané tituly:

 Klíčkův notýsek
– přípravná pracovní učebnice hudební teorie

 • pro PHV a I. stupeň ZŠ
 • celobarevná pracovní učebnice, 36 stran A4
 • učí děti hravou formou poslouchat hudbu, seznamuje se základy hudební nauky.

 

Hudební nauka Klíček 1
– pracovní učebnice hudební teorie 1. díl

 • pro 1. ročník ZUŠ, II. Stupeň ZŠ a víceletá gymnázia
 • celobarevná pracovní učebnice – 40 stran, formát A4
 • obsahuje základy tvoření stupnic, seznamuje se základními intervaly a hudebními pojmy.

 

Hudební nauka Klíček 2
– pracovní učebnice hudební teorie 2. díl

 • pro 2. ročník ZUŠ, II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia
 • celobarevná pracovní učebnice – 44 stran, formát A4
 • obsahuje durové stupnice s křížky i béčky, seznamuje s rozdělením intervalů, s kvintakordy a jejich obraty, obsahuje  hudební názvosloví a základ pro stupnice mollové

 

Hudební nauka Klíček 3
– pracovní učebnice hudební teorie 3. díl

 • pro 3. ročník ZUŠ, pro víceletá gymnázia
 • celobarevná pracovní učebnice – 40 stran, formát A4
 • obsahuje mollové stupnice s křížky i béčky, odvozené intervaly, s kvintakordy a jejich obraty v dur a moll, enharmonickou záměnu, rytmická cvičení, hudební pojmy a italské hudební názvosloví.

 

Hudební nauka Klíček 4 
– pracovní učebnice hudební teorie 4. díl      

 • pro 4. a 5. ročník ZUŠ, pro víceletá gymnázia
 • celobarevná pracovní učebnice – 40 stran, formát A4
 • obsahuje: kompletní stručný přehled základů hudební nauky, převraty intervalů, přehled stupnic (dur a moll, církevní stupnicemi, chromatická a celotónová stupnice, pentatonika), kvintakordy, septakordy a nónový akord), obraty akordů a akordické znaky, základy harmonizace, hudební názvosloví a hudební pojmy

----------------------------------------------------------------------------------------
 

Notopísanka 1
- délka not a pomlk, houslový klíč
     

 • pro I. stupeň ZŠ a ZUŠ
 • pracovní sešit – čb, 36 stran,formát A5
 • Obsahuje základy psaní notového klíče, not a pomlk. Děti se hravou formou pomocí cvičení a rébusů učí základy hudební teorie.

 

Notopísanka 2
- výška not, psaní a čtení not v houslovém klíči
     

 • Pro I. stupeň ZŠ a ZUŠ
 • pracovní sešit – čb, 36 stran,formát A5
 • Obsahuje přehled oktáv, psaní a čtení not v jednočárkované oktávě, seznámení s dvoučárkovanou a malou oktávou.  Děti se hravou formou pomocí cvičení a rébusů učí základy hudební teorie.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednou z prvních a stále velmi žádaných publikací je pracovní učebnice „KLÍČKŮV NOTÝSEK“. Děti se opět setkají s Klíčkem, který je seznamuje s novými pojmy a řeší s nimi různé úkoly. Sešit obsahuje základy hudební teorie. Děti se hravou formou učí vnímat hudbu.
Učebnice je vhodná pro I. stupeň ZŠ a jako odborná učebnice pro PHV na ZUŠ.

V roce 2017 vyšel doplňkový pracovní sešit s názvem NOTOPÍSANKA. V roce 2019 k této publikaci přibyl druhý díl - NOTOPÍSANKA 2. Děti se v těchto publikacích naučí, jak se správně píší noty, pomlky a notový klíč, v sešitě najdou i spoustu úkolů , na kterých si mohou hravou formou upevnit všechny své vědomosti a dovednosti, které se naučily.

Uceleným programem v edici „Nová hudební škola“ jsou pracovní učebnice s názvem HUDEBNÍ NAUKA KLÍČEK“. První učebnice vycházely pod názvem Klíček hudební nauky. První tři díly se dočkaly v roce 2020 a 2021 nového vydání. Od června 2021 již bude k dispozici kompletní edice, obsahující čtyři díly pracovních učebnic hudební teorie s názvem Hudební nauka Klíček 1 – 4. Tyto pracovní učebnice splňují základní kritéria pro výuku hudební nauky na ZUŠ. Také jsou vhodnými učebnicemi hudební teorie pro ZŠ a víceletá gymnázia.

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.