ZU© - Hudební nauka » Klíčkův notýsek

Klíčkův notýsek

přípravná pracovní učebnice hudební teorie

Klíčkův notýsek - přípravná pracovní učebnice hudební teorie

Celobarevná pracovní učebnice - hudební publikace pro I stupeň Z© a ZU© (PHV).
Pracovní učebnice Klíčkův notýsek učí děti hravou formou základy hudební teorie.

 

Obsah: Zvuky obyčejné, Hudební zvuky (rytmické a melodické), Tón (síla, barva, výąka, délka), Lidová písnička, Nota, Notová osnova, Nota v notové osnově, Notový klíč, Základní tónová řada (stupnice C dur poslechem a zpěvem), seznámení s klaviaturou, Oktáva, Noty c1-c2, Taktová čára, Takt čtyřčtvr»ový a tříčtvr»ový, Délka noty (nota celá, půlová, čtvr»ová, osminová), Psaní noľiček a praporků, Pomlky.

 

- rozměry: A4
- počet stran: 36
- obálka: celobarevná laminovaná
- vazba: broľováno

- ISBN : 978-80-907266-4-2
- Autor: Eva ©aąinková

- ľánr: hudba, vzdělání

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.