I. stupeň ZŠ - Hudební výchova » Klíčkův notýsek

Klíčkův notýsek

přípravná pracovní učebnice hudební teorie

Klíčkův notýsek - přípravná pracovní učebnice hudební teorie

Celobarevná pracovní učebnice - hudební publikace pro I stupeň ZŠ a ZUŠ (PHV).
Pracovní učebnice Klíčkův notýsek učí děti hravou formou základy hudební teorie.

 

Obsah: Zvuky obyčejné, Hudební zvuky (rytmické a melodické), Tón (síla, barva, výška, délka), Lidová písnička, Nota, Notová osnova, Nota v notové osnově, Notový klíč, Základní tónová řada (stupnice C dur poslechem a zpěvem), seznámení s klaviaturou, Oktáva, Noty c1-c2, Taktová čára, Takt čtyřčtvrťový a tříčtvrťový, Délka noty (nota celá, půlová, čtvrťová, osminová), Psaní nožiček a praporků, Pomlky.

 

- rozměry: A4
- počet stran: 36
- obálka: celobarevná laminovaná
- vazba: brožováno

- ISBN : 978-80-907266-4-2
- Autor: Eva Šašinková

- žánr: hudba, vzdělání

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.