Přehled vydaných titulů

V edici „Nová hudební škola“ vychází tyto tituly:

1.) Hudební výchova pro malé muzikanty  – Hudební základy 1      

 • pracovní sešit – celobarevný, 36 stran + obálka, formát B5
 • publikace seznámí děti s tím,co je to lidová píseň, jaký je rozdíl mezi mluveným slovem a melodií. Co je notový zápis a co potřebujeme k zápisu melodie. Děti se pomocí úkolů, rébusů a doplňovaček naučí, co je nota, pomlka, notová osnova a notový klíč.


 

2.) Hudební nástroje pro malé muzikanty  – Hudební základy 2       

 • pracovní sešit – celobarevný, 36 stran + obálka, formát B5
 • publikace seznámí děti s tím, jak vznikly první hudební nástroje, jak hudební nástroje dělíme do skupin a podle čeho je rozlišujeme.

 

3.) Notopísanka 1 - délka not a pomlk, houslový klíč
      - pracovní sešit pro PHV a I. stupeň ZŠ

 • pracovní sešit – čb, 36 stran,formát A5
 • Obsahuje základy psaní notového klíče, not a pomlk. Děti se hravou formou pomocí cvičení a rébusů učí základy hudební teorie.

 

4.) Notopísanka 2 - výška not, psaní a čtení not v houslovém klíči
      - pracovní sešit pro PHV a I. stupeň ZŠ

 • pracovní sešit – čb, 36 stran,formát A5
 • Obsahuje přehled oktáv, psaní a čtení not v jednočárkované oktávě, seznámení s dvoučárkovanou a malou oktávou.  Děti se hravou formou pomocí cvičení a rébusů učí základy hudební teorie.

 

5.) „Klíčkův notýsek“– pracovní učebnice hudební teorie pro PHV a I. stupeň ZŠ

 • celobarevná pracovní učebnice – 40 stran, formát A4
 • základem „Nové hudební školy“ je naučit děti hudbu poslouchat a osvojit si základy hudební nauky v teorii i praxi.

 

6.) „Klíček hudební nauky 1“– pracovní učebnice hudební teorie 1. díl – pro 1. ročník ZUŠ a II. stupeň ZŠ

 • celobarevná pracovní učebnice – 44 stran, formát A4
 • tato učebnice volně navazuje na Klíčkův notýsek. Obsahuje základy tvoření stupnic, seznamuje se základními intervaly a hudebními pojmy.

 

7.) „Klíček hudební nauky 2“– pracovní učebnice hudební teorie 2. díl – pro 2. ročník ZUŠ a I + II. stupeň ZŠ

 • celobarevná pracovní učebnice – 44 stran, formát A4
 • tato učebnice volně navazuje na Klíček hudební nauky 1. Obsahuje durové stupnice s křížky i béčky, seznamuje s rozdělením intervalů, s kvintakordy a jejich obraty, obsahuje  hudební názvosloví a základ pro stupnice mollové

 

8.) „Klíček hudební nauky 3“– pracovní učebnice hudební teorie 3. díl – pro 3. ročník ZUŠ a II. stupeň ZŠ

 • celobarevná pracovní učebnice – 44 stran, formát A4
 • tato učebnice je volným pokračováním série pracovních učebnic hudební teorie s názvem Klíček hudební nauky. Obsahuje mollové stupnice s křížky i béčky, odvozené intervaly, s kvintakordy a jejich obraty v dur a moll, enharmonickou záměnu, rytmická cvičení, hudební pojmy a italské hudební názvosloví.

 

9.)  HUDEBNÍ DIKTÁTY a HUDEBNÍ NAUKA

 

 • pracovní sešit určený k procvičování látky hudební teorie - 28 stran, formátu A5
 • sešit je dělený na dvě části : 1.část s názvem Hudební diktáty obsahuje řádkování na 35 melodických diktátů a 25 rytmických diktátů s návody. Ve 2.části s názvem Hudební nauka je přehled základů hudební teorie a 11 stran klasického notového sešitu

                          Vydavatelství:

MgA. Eva Šašinková - CZECH Music Edition

vydavatel  a výhradní vlastník autorských práv všech publikací „Nové hudební školy“        
registrována v Národní knihovně České republiky


 

objednávky:
e-shop , telefonicky nebo prostřednictvím mailu

info@evasasinkova.cz/ tel.: 732 963 399
aktuální ceny jsou uvedeny v e-shopu

  

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.