Odborné hudební publikace » Základy hry na kontrabas

Základy hry na kontrabas

Jiří Hudec – metodika s fotodokumentací

anotace :
Základy hry na kontrabas - Jiří Hudec – metodika s fotodokumentací
Kniha pro hráče na kontrabas a pedagogy ZUŠ.

Unikátní kniha, která obsahuje základní informace o hře na kontrabas. Je zpracována podle metodiky prof. Jiřího Hudce, pedagoga na AMU v Praze a na Královské hudební akademii v Manchesteru. Všechny postupy ve výuce hry na kontrabas jsou v knize popsány a doplněny názornými fotografiemi Jiřího Hudce, sólokontrabasisty a dlouholetého vedoucího kontrabasové skupiny České filharmonie. Kniha obsahuje přes 120 barevných fotografií a ilustrace Pavla Hudce.
 

Obsah:
ÚVOD - Členění publikace
ČÁST PRVNÍ - Seznámení s nástrojem, specifika a pojmy (Kontrabas,  Kontrabasový smyčec, Popis kontrabasu a smyčce, Příprava ke hře na nástroj, Specifika kontrabasové hry, Notace kontrabasu, Základní pojmy).
ČÁST DRUHÁ - Držení nástroje a smyčce (Držení smyčce, Pozice pravé ruky, Zasazení žabky do dlaně, Prsty na smyčci, Pohyb zápěstí, Držení nástroje, Nastavení bodce - výška nástroje,  Kontaktní místo nástroje a těla hráče, Postavení levé ruky, Dostupnost smyčce pro kontakt se všemi strunami).                 

ČÁST TŘETÍ – Základy hry na kontrabas (Pravá ruka – základy, Základní pohyb zápěstím, Kontaktní místo smyčce se strunami, Základní tah smyčcem, Vedení smyčce, Nácvik smyku v různých částech smyčce, Levá ruka – základy, Hra vestoje a vsedě, Intonace, Polohy levé ruky, Postavení levé ruky v základní poloze).

ČÁST ČTVRTÁ - Synchronizace pravé a levé ruky (Tah smyčce při synchronizaci pravé a levé ruky, Nácvik tahu smyčce a výměny prstů).

ČÁST PÁTÁ - Základní smyčcová technika (Detaché a staccato, Dynamika jako součást smyčcové techniky, Rychlost tahu smyčce).

ČÁST ŠESTÁ – Technika levé ruky  (Seznámení s polohami, Význam jednotlivých poloh, Základní pohyb při výměně poloh, Výměny poloh, Výměna poloh při hře smyčcem, Vibrato)

ČÁST SEDMÁ – Závěrečná část (Základní technika hry na kontrabas, Pokročilá technika hry na kontrabas, Dispozice pro hru na hudební nástroj).

 

- rozměry: 192 x 254 mm
- počet stran: 80
- obálka: celobarevná
- vazba: pevná vazba

- ISBN : 978-80-907578-4-4
- Autor: Eva Šašinková
 

- žánr: hudba, vzdělání

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.